OBYTNÝ AREÁL ``POD RYBNIČNOU``

ROK: 2007

LOKACE: PRAHA 6 - LIBOC

AUTOR: V RÁMCI ATELIÉRU HOLUB
ALEXANDER HOLUB
PAVEL HANZAL