NAŠE SLUŽBY

ARCHITEKTURA - ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY VŠECH DRUHŮ STAVEB

ARCHITECTURE - ARCHITECTURAL DESIGNS OF ALL KINDS OF BUILDINGS

INTERIÉROVÝ DESIGN - DETAILNÍ NÁVRHY INTERIÉRŮ VŠECH DRUHŮ STAVEB

INTERIOR DESIGN - DETAILED INTERIOR DESIGN OF ALL KINDS OF BUILDINGS

PROJEKCE A INŽENÝRING - ZAJIŠTĚNÍ VŠECH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZASTOUPENÍ KLIENTA PŘI VŠECH FÁZÍCH PROJEDNÁVÁNÍ

DESIGN & ENGINEERING - ENSURING ALL PHASES OF PROJECT DOCUMENTATION AND REPRESENTATION OF CLIENT IN DEALING AT ALL STAGES OF THE DISCUSSION

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI - POMOC PŘI VÝBĚRU DODAVATELŮ A KONTROLE JEJICH NABÍDEK I DODÁVEK (AUTORSKÉ DOZORY)

IMPLEMENTATION COOPERATION - ASSISTANCE IN SELECTING SUPPLIERS AND CONTROLLING THEIR OFFERS AND DELIVERIES

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa architektonického ateliéru:
Pavel Hanzal, Pod Kaplankou 486, budova B – vchod z ulice Na Kaplance, Beroun 266 01
Adresa sídla firmy (fakturační):
Pavel Hanzal, Akátová 241, Králův Dvůr 267 01
Telefon:(+420) 736 605 460 Email:hanzal.p@email.cz Web:https://pavel-hanzal.cz/
© Copyright 2019 - Pavel Hanzal | Zásady ochrany osobních údajů