OBYTNÝ AREÁL "U BOTIČE"

Místo stavby :


Praha 10 – ulice Práčská


Popis :


Obytný areál s doprovodným komerčním parterem v blízkosti potoku Botič. Koncept založený na podélně situovaných bariérových domech u ulice Práčská a k nim kolmých bytových domech klesajících směrem k potoku.


Autor :


V rámci architektonického ateliéru HOLUB:
ing. arch. Alexander Holub
ing. arch. Pavel Hanzal
Aleš Zvolánek


Rok : 2007[ ↑ k obsahu ↑ ]

Copyright 2007 Pavel Hanzal. Vyrobil: Štefan Mazáň